News

 • Bruker ny teknologi til samtaler med barn om vold og overgrep

  Bruker ny teknologi til samtaler med barn om vold og overgrep

  Voksne som ikke forstår hvordan de skal spørre, kan gjøre stor skade. Forsker Gunn Astrid Baugerud fra Asker har brukt kunstig intelligens for å bygge et barn som har en mørk hemmelighet. Nå skal hun hjelpe barnevern og politi. https://www.budstikka.no/asker-forsker-har-fatt-bruke-chatgpt-teknologi-til-a-bygge-en-barne-bot-til-samtaler-om-vold-og-overgrep/s/5-55-1395147 Read more

  🕒

 • Nrk P2 Ekko – Interaktive Barneavatarer

  Nrk P2 Ekko – Interaktive Barneavatarer

  “Interaktive barneavatarer Ny teknologi åpner for å trene på å snakke med barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Hvordan fungerer det?” https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202211/MDFP02015022#t=1m14s Read more

  🕒

 • How to create a realistic virtual child (and why you might want to)

  How to create a realistic virtual child (and why you might want to)

  “Criminal psychologists and computer scientists are using virtual avatars to train people how to interview vulnerable children”. https://www.sciencefocus.com/comment/how-to-create-a-realistic-virtual-child-and-why-you-might-want-to/ Read more

  🕒

 • Norsk politi seier nei til banebrytande overgreps-forsking

  Norsk politi seier nei til banebrytande overgreps-forsking

  “Kvaliteten på avhøyr av overgrepsutsette barn er framleis ikkje god nok i Noreg, meiner forskarar. Likevel vil ikkje politiet vere med på å utvikle ny teknologi som kan gjere dei verdsleiande i avhøyrsteknikk.” https://www.nrk.no/norge/norsk-politi-seier-nei-til-banebrytande-overgreps-forsking-1.15681084 Read more

  🕒

 • Forskere utvikler ny øvingsmetode for barneavhør

  Forskere utvikler ny øvingsmetode for barneavhør

  “Metoden er basert på kunstig intelligens.” https://forskning.no/barn-og-ungdom-kunstig-intelligens-oslomet/forskere-utvikler-ny-ovingsmetode-for-barneavhor/1917575 Read more

  🕒

 • Vil bruke kunstig intelligens til å trene på barneavhør

  Vil bruke kunstig intelligens til å trene på barneavhør

  “Kunstig intelligens tas i bruk når forskere og eksperter på barneavhør utvikler nye øvingsmetoder for politiet og barnevernet.” https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/kunstig-intelligens-avhor Read more

  🕒